Puzzle box för månaden Maj 2020

Puzzle box för månaden Maj 2020

Vi på IQBox Puzzle box Sverige hoppas att du mår bra trots omständigheterna.

Månadens pussel för Maj 2020 är Mobius pusslet. Mobius pusslet bygger på möbius strip Wikipedia artikel.

Pusslet är designat av Oskar Van Deventer från Holland

Mobius. puzzle box sverige IQbox

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.